مدیر سیستم
  برگزاری دوره ی آموزشی کنترل عفونت دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/26
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

دوره ی آموزشی کنترل عفونت درتاریخ 26آبان ماه باحضورجمعی ازپرسنل بهداشتی ودرمانی دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)برگزارگردید.

دراین دوره خانم منوچهری درراستای اعتباربخشی گایدلاین جدیدبهداشت دست وموضوعات مهم سنجه کنترل عفونت راارائه دادند.