پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣١    EN
 مدیر سیستم
  کنفرانس درون بخشی پرسنل خدمات
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/20
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در تاریخ 19/8/95 کنفرانس درون بخشی پرسنل خدمات تحت عنوان روش صحیح ضدعفونی و پاک سازی وسایل و ابزار بیمارستان با حضور سوپروایزر آموزشی،کارشناس بهداشت محیط و پرسنل خدمات توسط آقای کمالی و خانم رحیم پور برگزار گردید و در پایان توضیحاتی در خصوص رعایت حریم بیمار و منشور حقوق بیمار توسط مسئول آموزش داده شد.