پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣١    EN
 مدیر سیستم
  افتتاح دستگاه رادیوگرافی دیجیتال همزمان باروزرادیولوژی دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 17آبان همزمان باروزرادیولوژی دستگاه رادیوگرافی دیجیتال دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راورباحضورمدیرمحترم شبکه بهداشت ودرمان،مدیرمحترم بیمارستان و جمعی ازپرسنل این مرکزافتتاح شد.

دراین مراسم آقای دکترجهانبخش روزرادیولوژی رابه پرسنل رادیولوژی تبریک گفتندواززحمات آقای دکترمزیدی درتامین این دستگاه مذکورقدردانی کردند.