مدیر سیستم
  مراسم تقدیروتشکراززحمات آقای دکتر زحمتکش در بخش اطفال
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در تاریخ 12آبان95مراسم تقدیر و تشکر از آقای دکتر زحمتکش متخصص اطفال به مناسبت آخرین روز حضور ایشان در بیمارستان  با حضورمدیر خدمات پرستاری وسوپروایزر آموزشی و مسئول بخش وجمعی ازمسئولین واحدهای درمانی و پرسنل در بخش اطفال  برگزار شد ،در این مراسم خانم جلال آبادی  به نیابت از پرسنل از زحمات بی دریغ آقای دکتر زحمتکش تشکر و قدر دانی نموده و هدیه ای به رسم یادبود به ایشان تقدیم گردید