مدیر سیستم
  برگزاری کمیته مرگ و میر در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در تاریخ 17 آبان ماه کمیته مرگ و میر با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان و اعضای کمیته در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور برگزار گردید.             

در این کمیته پرونده های فوتی مهرماه علل فوت ونواقص پرونده ها مورد ارزیابی قرار گرفت. مصوبات قبلی بررسی و مصوبات جدید جهت رفع این نواقص تدوین گردید.