مدیر سیستم
  برگزاری جلسه اعتبار بخشی در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در تاریخ 16آبان ماه 95 در راستای اعتبار بخشی جلسه ای با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان ،سوپروایزرین ومسئولین واحدهای بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) راور برگزار گردید.

در این جلسه مسئولین هر واحد پیشرفت کار واحدخود را در خصوص روند اعتبار بخشی و مشکلات مربوطه رابیان نمودند که مورد بررسی قرار گرفت و جهت رفع آنها برنامه ریزی شد.