مدیر سیستم
  برگزاری دوره آموزشی شوک وخونریزی دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/07/25
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

دوره آموزشی شوک وخونریزی درتاریخ24مهرماه95باهدف توانمندسازی پرسنل درمواجهه بابیماران ترومایی برگزارگردید.دراین دوره انواع شوک وخونریزی وراههای کنترل ودرمان آنهاارائه شد.