مدیر سیستم
  تقدیر و تشکر پرسنل اتاق عمل از زحمات آقای دکتر حسینیان
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/07/03
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

مراسم تقدیر، تشکرو خداحافظی پرسنل اتاق عمل از آقای دکتر حسینیان در تاریخ 29/6/95 در اتاق عمل جنرال با حضور آقای مهندس شهیدی، خانم دکتر رستمی و جمعی از پرسنل اتاق عمل برگزار گردید.در ادامه آقای شهیدی از زحمات ایشان قدر دانی نمودند.

در پایان سرپرستار اتاق عمل به نیابت از پرسنل اتاق عمل با اهداء هدیه ای از زحمات آقای دکتر تقدیر و تشکر نمودند.