مدیر سیستم
  فعال شدن اورژانس هوایی جهت اعزام 3بیمارازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/31
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 29شهریورماه بدنبال هماهنگی باستادهدایت اورژانس هوایی فعال شدوسه بیمارترومایی که دراثرتصادف دچار ترومابه سروگردن ،کاهش سطح هوشیاری وشکستگی شده بودندتوسط امدادهوایی به کرمان اعزام شدند.