مدیر سیستم
  برگزاری کلاس آموزشی احیای قلبی-ریوی پایه در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/27
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

کلاس آموزشی احیای قلبی-ریوی پایه در تاریخ 24 شهریور ماه توسط آقای حاج محمد حسنی مسئول Eoc شهرستان در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور برگزار شد .

در این جلسه آقای حاج محمدحسنی اقدامات اولیه هنگام برخورد با بیماری که دچار ایست قلبی-تنفسی شده است را برای کلیه پرسنل حاضر ارائه دادند.