مدیر سیستم
  مراسم تقدیر وتشکر از آقای دکتر بهرام نژاد
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

مراسم تقدیر و تشکر از آقای دکتر بهرام نژاددر تاریخ هفده شهریور ماه با حضور مدیر خدمات پرستاری و مسئول بخش وتعدادی از پرسنل در بخش داخلی بر گزار گردید در این مراسم توسط مسئول بخش به نیابت از پرسنل از زحمات  بی دریغ آقای دکتر تشکر وقدر دانی نمودند و هدیه ای به رسم یادبود به ایشان تقدیم شد.