پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣١    EN
 مدیر سیستم
  مراسم تقدیروتشکرازمتخصص محترم داخلی جناب آقای دکتربهرام نژاد
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

مراسم تقدیروتشکری ازمتخصص محترم داخلی جناب آقای دکتربهرام نژاددرتاریخ 16شهریورماه باحضورمدیرمحترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان،پزشکان وجمعی ازپرسنل بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)،دربیمارستان برگزارشد.دراین مراسم آقای دکترمزیدی وجمعی ازپزشکان،مدیریت بیمارستان ومدیردفترپرستاری اززحمات بی دریغ ایشان تشکروقدردانی کردند.