مدیر سیستم
  برگزاری کنفرانس درون بخشی شهریور ماه 95 اورژانس
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در تاریخ 17 شهریور ماه 95 کنفرانس درون بخشی اورژانس توسط خانم کرباسی با مضمون  مسمومیت با اپیوم وتشخیص های پرستاری در رابطه با این بیماران وهمچنین نحوه ی کار با               دستگاه های میکروونت وونتیلاتور پرتابل با حضور مسئول وجمعی از پرسنل اورژانس ، مدیر           خدمات پرستاری وسوپروایزر آموزشی و در گردش  برگزار گردید.در پایان امتحانی به صورت تئوری وعملی در این خصوص از پرسنل بعمل آمد.