مدیر سیستم
  برگزاری کلاس آموزشی(( بحران وتریاژ دربیمارستان)) دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/14
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

کلاس آموزشی بحران وتریاژ دربیمارستان باهدف افزایش مهارت وسطح علمی پرسنل دررابطه باطبقه بندی صحیح بیماران درزمان بحران وشرایط عادی درتاریخ 14شهریورماه 95 دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راوربرگزارشد.