مدیر سیستم
  بازدید هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/12
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در تاریخ یازدهم شهریورماه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و هیات همراه ازکلیه واحدهای  بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) بازدید نمودند وپیشرفت های بیمارستان ورضایت مندی بیماران وپرسنل را مورد ارزیابی قرار دادند ودر پایان طی جلسه ای با حضورپزشکان وپرسنل به بررسی مشکلات آن هاپرداختند واز عملکرد ریاست محترم بیمارستان و کلیه پرسنل ابراز رضایت و از آنها قدر دانی نمودند.