پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣١    EN
 مدیر سیستم
  برگزاری کمیته ی مرگ ومیربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 7مردادماه95کمیته ی مرگ ومیر وعوارض،آسیب شناسی ونسوج

باحضورریاست محترم بیمارستان واعضای کمیته دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راوربرگزارگردید