مدیر سیستم
  تقدیروتجلیل اززحمات پزشکان بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ دوم شهریورماه95 بمناسبت روزپزشک اززحمات بی دریغ پزشکان شاغل دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راورتوسط مسئولین محترم شهرستان باحضورفرماندارمحترم واعضای شورای شهرتجلیل بعمل آمد.