مدیر سیستم
  تجهیزاتاق عمل جنرال بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راوربه دستگاه لاپاراسکوپی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 14مردادماه95برای اولین باردراتاق عمل جنرال بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) عمل کوله سیستکتومی وسیستکتومی تخمدان به روش لاپاراسکوپی توسط آقای دکترجهانبخش متخصص محترم جراحی انجام گردید.جهت انجام اعمال جراحی بیشترنیاز به تجهیزات کامل تری می باشدکه امیداست که باحمایت خیرین ومسئولین محترم این موضوع محقق گردد.