پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣١    EN
 مدیر سیستم
  برگزاری کلاس آموزشی اصول پایش شیرمادردربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

کلاس آموزشی اصول پایش شیرمادرباهدف توانمندنمودن پرسنل مربوطه،درتاریخ12مردادماه 95 دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راوربرگزارگردید.