سه شنبه ١٣٩٥/١١/٥    EN
ليست اخبار   
  برگزاری دوره آموزشی گزارش نویسی درپرستاری وتشخیصهای پرستاری 28دی ماه95 دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/10/04

  برگزاری دوره آموزشی بهداشت محیط 14دی ماه95 دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور ماه95
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/10/04

  برگزاری دوره آموزش مهارتهای ارتباطی درمحیطهای پرتنش 7دی ماه95
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/10/04

  برگزاری کنفرانس درونبخشی دفترپرستاری
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/10/04

  برگزاری دوره آموزشی سندرم هلپ ومراقبتهای مامایی دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/09/22

دوره آموزشی سندرم هلپ ومراقبتهای مامایی درتاریخ 22آذرماه95 باهدف بالابردن سطح علمی پرسنل درمانی جهت افزایش مراقبتهای مادران بارداروکاهش مرگ ومیرآنها دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) برگزارگردید.دراین دوره خانم اسلامی درخصوص علائم سندرم هلپ،اکلامسی وپره اکلامسی وهمچنین مراقبتهای مامایی موردنیازودرمان

  قدردانی از زحمات خانم دکتر زارعی و خانم دکتر رستمی در اتاق عمل
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/09/17

قدردانی از زحمات خانم دکتر زارعی و خانم دکتر رستمی در اتاق عمل پرسنل اتاق عمل در مراسم جشنی از زحمات یک ساله خانم دکتر زارعی و خانم دکتر رستمی قدردانی نمودند.

  برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت اصناف
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/09/15

کارگاه آموزشی 5 روزه بهداشت اصناف با هدف بالابردن سطح آگاهی و توانمندسازی پرسنل خدمات ، بوفه ، csr ، اتاقک امحاء ، آشپزخانه و برخی اصناف برگزار گردید. در این دوره اساتید مربوطه آموزش های لازم در خصوص بهداشت آب و غذا،بیماری های مشترک انسان و دام ، مدیریت پسماند و ... را دادند و در پایان این

  برگزاری کنفرانس درون بخشی بخش بستری آبان 95
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/09/01

درتاریخ ۲3آبان ماه کنفرانس درون بخشی بخش بستری توسط خانم غیاثی با مضمون مراقبت پرستاری ازبیمار GIB -تغذیه باشیرمادر درشرایط خاص مربوط به کودک(فصل11) با حضور سوپر وایزر آموزشی ومسئول و جمعی از پرسنل بخش برگزار گردید در پایان نکات کلیدی CPR مرورشدودر خصوص مسایل بخش بحث و تبادل نظر گردید.

  برگزاری کمیته اقتصاد دارودرمان وتجهیزات پزشکی دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/08/27

درتاریخ 25آبان ماه95 کمیته اقتصاد دارودرمان وتجهیزات پزشکی باحضورریاست محترم بیمارستان واعضای کمیته دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)برگزارگردید. دراین جلسه دبیرکمیته دارو اعلام نمودندکه مصوبات قبلی انجام شده اندودرخصوص سنجه های اعتباربخشی . .بامسئولین واحدهاتبادل نظرکرده ومصوبات جدیدنیزتدوین گردید

  کنفرانس درون بخشی اتاق عمل آبان 95
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/08/26

در تاریخ بیست و پنجم آبان ماه کنفرانس درون بخشی اتاق عمل با عنوان مدیریت درد و نکات کلیدی احیا نوزاد، با حضور خانم فتح آبادی، مدیر خدمات پرستاری، خانم کمالی، سوپروایزر آموزشی و جمعی از پرسنل برگزار گردید. در این جلسه آموزشی خانم علی آبادی، پرستار بیهوشی، آموزش های لازم را ارائه نمودند و در پایان

1 2 3 4 5 6 7