دوشنبه ١٣٩٥/١٢/٩    EN

  اطلاعیه
آرشيو اخبـار

 • بازدیداعتباربخشی وزارت بهداشت ازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری دوره آموزشی بهداشت محیط دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی پرتنش دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کنفرانس درونبخشی دفترپرستاری

  ...
  » ادامه مطلب

 • کنفرانس درون بخشی آبان ماه CCU

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری دوره ی آموزشی کنترل عفونت دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)

  ...
  » ادامه مطلب

 • کنفرانس درون بخشی پرسنل خدمات

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کنفرانس درون بخشی بلوک زایمان

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کنفرانس درون بخشی آبان ماه 95اورژانس

  ...
  » ادامه مطلب

 • افتتاح دستگاه رادیوگرافی دیجیتال همزمان باروزرادیولوژی دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • مراسم تقدیروتشکراززحمات آقای دکتر زحمتکش در بخش اطفال

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کمیته مرگ و میر در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری جلسه اعتبار بخشی در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • کنفرانس درونبخشی آبان ماه 95 اتاق عمل

  ...
  » ادامه مطلب

آرشیو خبر